89461
Kategoriler

Ev alırken dikkat edilmesi gerekenler

Ev alırken dikkat edilmesi gerekenler
Ailelerin ya da yatırımcıların ev alırken dikkat etmeleri gereken püf noktalar

1) Öncelikle alacakların evin bulunduğu lokasyona dikkat etmeleri gerekiyor. Eviniz işinize, okula, hastaneye ya da ulaşım araçlarına yakın mesafede yer almalı.

2) Ev almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de konutun Yapı Ruhsatının bulunup bulunmadığıdır.Bu ruhsatı belediyelerden veya ilgili idarelerden kontrol edilmelisiniz Yapı ruhsatı, konut projelerinin resmi olarak incelendiği ve onaylandığı anlamını taşıyan belgedir.

3) Alacağınız konutun tapuda kaydına mutlaka bakmalısınız.Konut sahibinden tapu senedi istenilmeli, tapu dairesinden bu yerin o kimse adına kayıtlı olup olmadığı muhakkak teyit edilmelidir.Kat irtifakı kurulmayan projeden konut almayın. Tapudan kat irtifakını kontrol edin ve alacağınız konutun hangi katta olduğunu numarasına kadar tapudaki onaylı projeden bakın.

4) Ev almak isteyenlerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biri de dairelerin net ve brüt metrekare büyüklüklerinde verilen bilgilerin doğru olmaması. Bu nedenle konutun net metrekaresini öğrenmelisiniz.

5) Evin kentsel dönüşüm kapsamında belirlenecek riskli alanlar içinde yer almadığına emin olun.Binanın bir süre sonra kentsel dönüşüme girerek yıkılması söz konusu olabilir.Özellikle sıfır yapılmış sıfır binalardan daire alırken dikkat etmelisiniz. Kentsel dönüşüm bölgelerinde yer alan bir konut alırsanız, binanız, yasaya göre uygulama bütünlüğü açısından dönüşüm alanı içinde kaldığında yeni olsa bile yıkılacaktır.

6) Konutun zemin etüdünün yapılıp yapılmadığına bakın.Zemin etüdü deprem riskinde arsanın taşıyacağı yükü tespit eder.Zemin Etüt Raporu'nun bir kopyası müteahhitten istenmelisiniz.

7) Binanın yapımında kullanılan malzemelerden yapımcı firma sorumludur.Yapımcılar ince işçiliklerde 2 yıl, kaba işlerde ise 5 yıl süreyle sorumlu oluyorlar.Bu süre içinde bir sorun ile karşılaşırsanız bunun bedelini cebinizden ödemek yerine firma ile iletişime geçmelisiniz.

8) Konut alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da binanın yalıtımlı olup olmadığı.”Yapıların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği binaların inşası sırasında bina yüksekliğine göre cephelerin yönetmelikte belirtilen yangın dayanım sınıflarına uygun olarak yapılması gerekiyor.Müteahhitten yalıtımla ilgili mutlaka bilgi almalısınız.Yalıtımlı binalarda yakıt giderleri daha düşük olacaktır.

9) Markalı konut projelerinden konut sahibi olmak istiyorsanız mutlaka evi gidip görmelisiniz.Firmanın televizyonda çıkan reklamlarına bakarak konut sahibi olmayın.

10) Konut alırken satış protokolü yapılmalısınız. Bu protokolün biri alıcıda, diğeri satıcıda kalmalı. Anlaşmaya varılan satış şartları ayrıntıları ile bu protokole yazılarak karşılıklı imzalanmalı, satış protokolü birkaç sayfadan oluşuyorsa her sayfada alıcı ve satıcının imzaları bulunmalıdır. Satış protokolü imzalanmadan kaparo verilmemelidir. Protokole ne miktar kaparo verildiği yazılmalı ve kaparo anlaşılan satış bedelinin yüzde 5'ini geçmemelidir.

11) Konut satın alacaklar belirli harçları ve vergileri ödemekle yükümlüdür. Bu harçların ve vergilerin neler olduğu ve miktarları araştırılıp, kesin olarak öğrenilmelidir.Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden taşınmazın emlak vergisi değeri öğrenilmelidir.

12) Konut kredisi kullanarak ev alacakların ise en az 3-4 bankanın faiz oranı ve dosya masraflarını karşılaştırarak karar vermesi gerekir. Faiz oranı düşük olsa bile dosya masrafı yüksek olan bankalara dikkat edilmeli.Projelerde uygulanan kampanya ve farklı ödeme seçeneklerini iyi araştırmalısınız.

13) Ev sahibi olan fakat sonradan vazgeçen ev sahipleri için 14 gün cayma süresi olduğunu unutmayın.28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, konutta sözleşmeden cayma hakkı 14 gün olarak uygulanıyor. 14 günde alımdan vazgeçen tüketiciden herhangi bir ceza da alınmıyor.

14) Konutların fiyatları kadar aidatlarda can yakabiliyor.Yüksek aidat kredi kullanan ev sahipleri için büyük sorun yaratabiliyor.Bu nedenle ev almadan önce konutun aidat fiyatını öğrenmelisiniz.İnşaatı devam eden bir projede aidat bilgisi almak zor olabilir fakat projenin sosyal imkanlarını göz önüne alıp karşılaştırmalar yaparak aidat fiyatı hakkında çıkarımda bulunabilirsiniz.
X